FAQ urządzenia VORTOLIFT SPLIT - Amerykańskie i włoskie pompy, przepompownie i rozdrabniacze

Przejdź do treściJak to podłączyć?
Urządzenie montuje się bezpośrednio za muszlą sedesową poprzez przedni króciec. Do króćcy umieszczonych z tyłu urządzenia po lewej stronie podłącza się rury napływowe z pozostałych przyborów sanitarnych oraz rurociąg tłoczny którym odpompowywane mają być ścieki. Rurociągi mogą być umieszczone w bruzdach w ścianie, mogą być również poprowadzone na zewnątrz.

_________________________________________________________________

Co jest niezbędne?
1. Gniazdko elektryczne 230V.
  Z uziemieniem, przeznaczone tylko dla tego urządzenia.
2. Kanał ściekowy lub szambo.
   
Jeżeli są one oddalone o ponad 50m lub położone ponad 5m wyżej,
   skontaktuj się z nami w sprawie wskazówek dotyczących rurociągu.

3. Muszla sedesowa
   Z wyjściem pod kątem 90st. do tyłu.
4. Woda do spłukiwania WC.
   
Najlepiej bieżąca._________________________________________________________________


Jak to działa?
Urządzenie VORTOLIFT SPLIT jest w pełni automatyczne a jednocześnie bardzo proste co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.
Etapy pracy
urządzenia:
1. Ścieki napływają grawitacyjnie do zbiornika urządzenia.
2. Zostaje osiągnięty określony poziom ścieków w zbiorniku, pompa się włącza,
3. Pompa rozdrabnia i wypompuje ścieki z urządzenia.
4. Zbiornik zostaje opróżniony, pompa automatycznie się wyłącza.

_________________________________________________________________

Czy do urządzenia VORTOLIFT SPLIT można podłączyć pralkę i zmywarkę?
Tak, u
rządzenia VORTOLIFT SPLIT posiadają dużą wydajność oraz wykonane są z materiałów odpornych na gorącą wodę.
Mogą przyjmować ścieki o temperaturze nawet 100 stopni Celsiusza.
Nie ma zatem, przeciwskazań aby podłączyć do nich domową pralkę czy zmywarkę.

Czy do urządzenia VORTOLIFT SPLIT mogą spływać ścieki z kilku przyborów jednocześnie?
Tak, urządzenia VORTOLIFT SPLIT posiadają bardzo dużą wydajność dochodzącą do 350 l/min.
Czyli w ciągu minuty można by wypompować dużą wannę wody, jeżeli tylko ścieki, nadążyłyby spłynąć z niej, do urządzenia z taką szybkością. Należy jednak, zwrócić uwagę, że są to urządzenia przeznaczone do pracy w normalnych warunkach domowych a nie do pracy "ciągłej".

Czy dzięki urządzeniu VORTOLIFT SPLIT można podłączyć WC do pionu o średnicy mniejszej niż 110mm?
Tak, urządzenia VORTOLIFT SPLIT wypompowują ścieki rurką o średnicy nawet 32mm, a więc bez problemu mogą być odprowadzane do pionu o średnicy 50 - 70mm.

Na jaką odległość i wysokość mogą wypompowywać ścieki urządzenia VORTOLIFT SPLIT?
Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 11,0 m.
Maksymalna odległość wypompowywania 150m.
Te parametry wskazują na jaką maksymalną wysokość lub odległość mogą zostać wypompowane z urządzenia ścieki, pionową rurą o średnicy wewnętrznej 38mm nie wyposażoną w elementy które mogłyby powodować straty, takie jak zawory, kolana, złączki.
Należy brać pod uwagę że każde kolano pod kątem 90
stopni powoduje stratę 25cm na wysokości i 100cm na odległości.
Dla osiągnięcia maksymalnych osiągów zalecamy poprowadzenie rurociągu na wysokość a dopiero później na odległość. Jeżeli jest to możliwe można wówczas po osiągnięciu najwyższego poziomu zwiększyć średnicę rurociągu i poprowadzić go ze spadkiem.
Uzyskamy w ten sposób maksymalne zoptymalizowanie pracy urządzenia, wykorzystując je tylko w celu wypompowania ścieków do góry.

Jakiego typu rury należy użyć do wykonania instalacji tłocznej?
Do wykonania instalacji można użyć rur z dowolnego materiału.
Najlepiej aby elementy instalacji były łączone na klej.
Nie należy stosować rur łączonych "na uszczelki gumowe".
Średnica wewnętrzna rurociągów nie powinna być mniejsza niż 28mm i większa niż 38mm.

Jaki jest poziom hałasu pracującego urządzenia?
Działające urządzenie nie podłączone do instalacji jest praktycznie bezgłośne.
Hałas jest uzależniony od parametrów rurociągu tłocznego oraz czasu pracy urządzenia czyli od tego ile, jak daleko i jak wysoko muszą zostać wypompowane ścieki. Powstający hałas jest podobny lub nawet mniejszy niż ten powstający po uruchomieniu typowej spłuczki połączonej z muszlą sedesową. Nie przekracza on jednak zwykle 60dB

Jaka jest długość jednego cyklu pracy urządzenia VORTOLIFT SPLIT?
Biorąc pod uwagę dużą wydajność urządzenia VORTOLIFT 
SPLIT, cykl jego pracy trwa 2-3 sekundy w przypadku wypompowywania ścieków powstających po uruchomieniu typowej spłuczki do WC. Czas trwania jednego cyklu jest uzależniony od ilości i rodzaju odprowadzanych ścieków oraz od parametrów rurociągu tłocznego.
Urządzenie włącza się automatycznie i pracuje do czasu wypompowania ścieków ze zbiornika.

P
ompa w trakcie wypompowywania ścieków może włączyć się i wyłączyć kilka razy, ponieważ wypompowuje ścieki szybciej niż one napływają.

_________________________________________________________________

Różnice pomiędzy VORTOLIFT SPLIT a innymi.

1. Największa wydajność
( do 350l/min )
2. Największa wysokość
podnoszenia ( do 11m )
3. Niewidoczne
króćce podłączeniowe
4. 
Najwyższą jakość, potwierdza bezpłatna 5 letnia gwarancja.

5. Dwukomorowa konstrukcja bez łatwo blokującego się kosza.

6. Łatwy serwis urządzenia nie wymagający "fachowców".Chcesz o tym porozmawiać?
Oddzwonimy w ciągu paru minut.
Od poniedziałku do piątku od 8 do 17.
Chatujemy codziennie od 8 do 20.

Szeroka oferta pomp i rozdrabniaczy, m.in.: sanilift, pompy do ścieków, pompy rozdrabniające, pompy do wc, rozdrabniacze do wc, przepompownie, rozdrabniarki, pomporozdrabniacze, rozdrabniacze odpadków organicznych, rozdrabniacze podzlewowe.   

Wróć do spisu treści